RAAVAN promotion at Cannes Film Festival 2010 Stars Vikram, Aishwarya Rai and Abhishek Bachchan